Lotte Rivero kommer som gästlärare på torsdag. Observera ändring av lokal och tid.

Torsdag den 30/10 kommer vi att ha en gemensam workshop för C- och D-kursen kl. 18.30 - 20.00

Eftersom vi är många deltagare på bägge kurserna flyttar vi kursen till Malmabergs mötesplats den dagen.

Efter den gemensamma workshopen blir det praktika, så man kan fortsätta öva på det som Lotte lärt ut.

Adressen är: Malmabergs mötesplats, Släggargatan 3