Tango Buenos Aros kommer att införa danskort på prov under vårterminen 2020. Är man medlem i TBA 2020 kommer man kunna köpa ett danskort för 250kr som gäller under vårterminen (1 jan 2020 - 30 Juni 2020).

Danskortet gäller som entréavgift till alla TBAs praktilongor och söndagsmilongor under kortets giltighetstid (kortet kommer dock inte att gälla för Tango y Vino eller andra specialevenemang som TBA anordnar). Det kommer inte att bli ett fysiskt kort som man behöver ha med sig, alternativt riskera att glömma hemma. Vill man inte ha ett danskort kommer det självklart vara möjligt att betala på plats för de praktilongor/söndagsdagsmilongor som man vill gå på hos TBA, precis som det är idag. För att skaffa ett danskort, betala in medlemsavgiften 200kr för 2020 (om du inte redan har gjort det) samt 250kr för danskortet. Betala på plusgiro 1 00 65 20-9 eller med Swish 1234109187 och skriv in namn och adress.