Temakurser är för dig som vill fördjupa dig i argentinsk tango. Det är två kurser. En individuell och en i par. Man kan gå båda samtidigt om man vill. Det är två temakurser planerade under våren för par, den första är Milonga.

Start måndagar 2021 (datum oklart)

Plats och tid individuell kurs (6 tillfällen): Måndagar, kl.20-21.30 på Blåsbogården.

Plats och tid parkurs (6 tillfällen): Måndagar, kl. 18.15-19.45 på Blåsbogården. Första omgången är Milonga.

I vår erbjuds två temakurser. Om du har tillgodohavande från tidigare skriv det i anmälan. Du kan välja enstaka teman eller anmäla dig till hela terminen.