Kallelse

Årsmöte för Tango Buenos Aros den 18 februari 2018 Klockan 18:00

Blåsbogården, Blåsbogatan 3, Västerås

 

Kallelse och agenda

Årsberättelse och ekonomisk rapport

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Årsmötesprotokoll 2018