Årsmötet hålls i Blåsbogården söndagen 20/2 2022 kl 18-19.

Dagordning 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Årsredovisning 2021

Revisionsberättelse 2021

Budget 2022

Verksamhetsplan 2022

Motion inkommen