Här hittar du sammanställningen från medlemsmötet

 

Kursverksamheten 

Utbilda kursledare I tango och tangokultur 

Rätt dag för nybörjarkurs – Nybörjare nu gillar 

Temakurs behöver mer erfarna dansare 

Utan nivåindelning blir orättvist mot alla för svårt att anpassa eleverna 

Bra med någon forma av fortsättningskurs där man kan “hålla på” ett tag och bli trygg 

Subventionerade kurser 

Saknar praktika. För att kunna repetera (bra att kunna repetera från kursverksamheten) 

Enstaka WS för andra dansintresserade 

Ta fram mål för kursverksamheten 

Vad vill vi uppnå egentligen? Vad innebär tango t.ex.? 

Kursledare borde få ersättning – gärna egna kursledare I grunderna. I ws-helgerna externa 

DJ-kurs för att fila på kunskaper och få fler intresserade av att spela, t.ex. ha musikkurs 

Återinför fortsättningskurs 

Deltagare som går kurs och betalar kan ställa upp som repetitör på annan kurs utan avgift där 

 

Sociala aktiviteter 

Vanlig söndagstango inkl fika 

Djäkneberget kvar 

Tango y vino 6/år (mat) (lösning att få till) 

EM milonga. En per termin ev ws före 

Kulturnatten 

Kurser 

Samarbete (Art of Dance) 

Öppet hus – prova på kväll 

Festkommité 

Stödfunktioner (stöd, musikgrupp bärhjälp etc) 

Alternativkväll 2 ggr per år 

Levande musik minst en gång per år 

 

Musik 

Fel mot tangon i grunden att skapa gemenskap med annan musik än tango. Tangon förlorar sitt syfte och värde 

Alternativ musik skulle kunna sänka tröskeln till tangovärden. 

Utan tangomusik blir det inte tango 

Inslag av tango nuevo skulle vara trevligt. I Buenos Aires har man inslag av t.ex. rock under kvällen. 

Det rimmar inte för mig att spela annan typ av dansmusik för att dansa tango. 

Eventuell kan man göra speciella workshops för inbjudna med blandad musik, både tango och alternativ. 

Inte blanda på vanliga milongor 

Kul när det dyker upp något annorlunda men det spelar inte så stor roll bara det är mellodiskt 

Jag tycker det ska vara bara tango. 

Alla DJ är utbildade att spela klassisk tango 

Musiken bygger på kunskap om tango och kulturen. T.ex. cortinor, tandor och hur man bygger upp en kväll. 

Gärna inslag av alternativ tango – Inte modern dansmusik I annan stil. 

Jag spelar gärna gammal tangomusik I nya arragemang 

 

Övrigt 

Ordna gemensamma resor till andra orter för att få dansa 

De som tar emot externa lärare hemma ska få ersättning 

Kulturnatten 

Visa oss vi ska synas 

Stödja 

Arbetsgrupper Respektera 

Skapa! 

Gå rätt väg 

Bjud in representanter av arbetsgrupper till styrelsemöten 

Föreningen borde vara mindre ideell. Tillåt ersättningar 

Höja medlemsavgiften 

Annonsera I sociala medier