Pugliese för mig är så "allt" med sin musik...lekfull, allvarlig, busig, sårbar, romantisk, kraftfull, skör, tveksam, tydlig, disharmonisk, vacker...... Det musikaliskt dynamiska uttrycket och den stora närvaro musiken bjuder väcker min dansanta själ, min passion för Tango....Att tillsammans i en Abrazo få tolka och ge uttryck för vad musiken har att erbjuda oss.

Pia Degréus