Enligt min uppfattning är vals lätt att ta till sig. Den kan återge många olika stämningslägen. Hos mig lockar den fram lek, lätthet, flykt. Men även en känsla av romantik med ett visst allvar. Lekande lätta fötter får också söka en tyngre kontakt med golvet - allt efter valsens kulturella ursprung.

Valserna i min tanda hör tydligen hemma i Sydamerika - Peru. Instrumenteringen ger överraskningar och är överlag annorlunda med bl.a. gitarr-plink-plonk och blåsinstrument. Melodierna har spännande rytmförskjutningar, är härligt glada eller hjärtskärande sentimentala.

Allt detta tilltalar mig. Hoppas ni vill dansa till dem.

Vera Orban