Praktika

Några torsdagar har du möjlighet att träna nya eller gamla tangokunskaper på Blårbogården på Kyrkbacken. Mellan kl 18:30-20:30 följande datum: 28 september, 2 november, 23 november och 14 december.