Det kommer mer info om Praktikan snart.

 

Fortsättningskurs 12 tillfällen
Detta är kursen för dig som gått nybörjarkurs. Den här nivån rekommenderar vi i minst två terminer.

Start våren 2021 (datum oklart)

Plats och tid: Onsdagar kl.18.00-19.30 på Lovisagården

Nybörjarkurs 8+4 tillfällen

Start våren 2021 (oklart datum)

Plats och tid: Söndagar kl. 17.00-18:30 på Blåsbogården, Blåsbogatan 3, Västerås. 

Temakurser är för dig som vill fördjupa dig i argentinsk tango. Det är två kurser. En individuell och en i par. Man kan gå båda samtidigt om man vill. Det är två temakurser planerade under våren för par, den första är Milonga.

Start måndagar 2021 (datum oklart)

Plats och tid individuell kurs (6 tillfällen): Måndagar, kl.20-21.30 på Blåsbogården.

Plats och tid parkurs (6 tillfällen): Måndagar, kl. 18.15-19.45 på Blåsbogården. Första omgången är Milonga.

I vår erbjuds två temakurser. Om du har tillgodohavande från tidigare skriv det i anmälan. Du kan välja enstaka teman eller anmäla dig till hela terminen.